HiiT30 / PsTudio

Personal Training Studio

Over vasten

Intermittent Fasting met onderbrekingen vasten     http://hetvastendieet.nl/vastendieet-video-michael-mosley/

Intermittent Fasting (IF) is een eenvoudige, flexibele en duurzame manier om niet alleen vet te verliezen, maar ook om u te verzekeren van vele gezondheidsvoordelen die het met zich mee brengt. Het houdt in dat u dagen van "normaal' eten afwisselt met vasten dagen. Uw calorie inname wordt met ongeveer 75% verminderd tot ongeveer 500 calorieën voor vrouwen en 600 calorieën voor mannen. Idealiter worden deze calorieën in één keer in één maaltijd (bijv. rond lunchtijd) genuttigd. Maar 2 kleine maaltijden kan ook. Dit is geheel persoonlijk en ook afhankelijk van uw dagindeling. Ikzelf vind dat hoe later ik mijn maaltijd neem, hoe minder sterk het hongergevoel in de avond komt. Mijn vrouw daarentegen eet het liefst rond 12 uur.

Ik heb na het zien van de documentaire "Eat-Fast-Live-Longer" (zie de link boven aan de pagina) begin 2013 besloten om zelf de proef op de som te nemen. In de documentaire werden 3 verschillende manieren van vasten uitgelegd. Ik besloot eerst om "alternate day fasting" uit te proberen. Ik at 600 calorieën om de dag en op de andere dagen at ik normaal en deed dit gedurende zeven dagen.
Na vier dagen van "alternate day fasting" in combinatie met HiiT had ik al 3,4 kg verloren! 

Mijn ervaring van de methode "om de dag vasten": 
Ik heb dit als zwaar, nogal inflexibel en dus ook als onwerkbaar ervaren over een langere periode. Het past gewoon niet goed bij onze moderne, sociale, westerse levensstijl. 

Daarna ben ik overgegaan naar het "4:3 concept". Dit bestaat uit 3 dagen vasten (voor mij was dit: zo-di-do) en 4 dagen normaal eten. Let op, het is niet de bedoeling om 2 of meerdere dagen achter elkaar te vasten. In de documentaire besluit M. Mosley om het 5:2 concept te volgen.

Mijn ervaring van de methode 4:3 of 5:2 vasten:
Ik vond dit wel makkelijk vol te houden en vasten op twee (5:2) of drie (4:3) dagen van de week is flexibel genoeg voor de meesten onder ons. U kunt het schema makkelijk aanpassen aan uw sociale verplichtingen. Dit maakt dan ook dat ik dit als een realistische en duurzame strategie heb ervaren. Voor mijn vrouw en mij is het een nieuwe levensstijl geworden en we voelen ons er wel bij! Bij 3x per week vasten neem je wekelijkse ongeveer 4500 calorieën minder tot je!

Bij een normaal dieet verliest u ongeveer 25% aan spiermassa en 75% aan vet van het totale gewichtsverlies. Tests suggereren dat bij IF zowat het hele gewichtsverlies aan vet verloren gaat. Ook verliest u met name het vet rond de maag/buik (visceraal vet). En juist dit vet rond de buik is verbonden aan het verhoogde risico op hart- en vaatziekten en diabetes. Medische deskundigen hebben geconcludeerd en raden aan dat een taille meting, op de navel gemeten, minder dan de helft van uw totale lichaamslengte moet zijn om het risico op hart- en vaatziekten en diabetes te verlagen.

Overige Gezondheid voordelen van IF
Wetenschappelijk onderzoeken in de VS hebben geconcludeerd dat intermitterend vasten leidt tot indrukwekkende verlaging van de bloeddruk en het cholesterolgehalte. En dit leidt weer tot een verminderd risico op hart- en vaatziekten.

Het lichaam produceert minder insuline, wat een vermindert risico op diabetes met zich meebrengt en helpt het lichaam om vet te verbranden. Diabetes wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op een hart- en vaatziekten, impotentie, blindheid en het (deels) verliezen van de ledematen als gevolg van de slechte circulatie.

IF maakt dat het lichaam minder van het groeihormoon IGF-1 aanmaakt. Hoewel dit op jonge leeftijd noodzakelijk is bij het groeien, lijkt dit op latere leeftijd juist te leiden tot versnelde veroudering en kanker.
Vasten schakelt het lichaam om in een proces wat Autofagy wordt genoemd. Het lichaam begint oude cellen af te breken en recyclet ze. Hierdoor vermindert de kans dat de cellen tot kankercellen kunnen groeien. Het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt dus verbetert.

Tests welke alleen, kan ook niet anders, zijn uitgevoerd op muizen, laten zien dat vasten ook een enorme positieve invloed op het ontstaan van Alzheimer lijkt te hebben. De muizen kregen Alzheimer op een veel later tijdstip. (20 jaar voor mensen)
Onderzoekers zagen ook dat onder de deelnemers van intermitterend vasten er een significante dalingen in spanning, woede, verwarring werd gemeld en een verbeterd gevoel van kracht. 

Andere genoemde gezondheidsvoordelen zijn:
Vermindering van astma, eczeem en psoriasis.
Helpt het lichaam te beschermen tegen ouderdomsziekten, waaronder beroerte en sommige vormen van kanker.
Rust het spijsverteringsstelsel, pancreas, lever en helpt het lichaam tegen diabetes

Kortom, IF waar voedselconsumptie wordt gestopt voor 10-12 uur of meer, versnelt het vetverlies van vooral het viscerale vet rond de buik.


About fasting

Intermittent fasting (IF)   www.dailymotion.com/video/xvdbtt_eat-fast-live-longer-hd_shortfilms

Intermittent fasting (IF) is a simple, flexible and sustainable way to insure not only fat loss but also many health benefits. It involves days of 'normal' eating interspersed with fasting days. Intermittent Fasting (IF) means cutting calories by around 75% to around 500 calories for women and 600 calories for men. Ideally, these calories are all consumed in one meal at around lunch time. Personally, I find the later I leave that one meal, the less strong the hunger pangs are in the evening. (N.B. Hunger feelings come and go, usually around dinner time. You will not spend the whole day feeling hungry)  

I decided to try this concept in January 2013. I ate 600 calories on alternate days (alternate day fasting) plus 30 minutes of HiiT for one week. I then weighed myself on the morning of the eighth day before breakfast.  I had lost 3,4 kilograms in body weight!  

Alternate day fasting is very intensive. However, fasting on two or three days of the week is more realistic and 'do-able.'  It is also flexible enough for most people because it can be worked around social engagements, making it a realistic sustainable strategy. Fasting 3x per week represents a weekly reduction of around 4500 calories! But never have 2 or more fasting days in a row!

Trials suggest that unlike typical dieting where roughly 25% of total weight loss is muscle and 75% is fat, almost all the weight lost by intermittent fasting appears to be fat. Also, much of the fat lost is the type lost from the stomach (visceral fat). Stomach fat is connected to an increased risk of heart disease and diabetes. Medical experts have concluded that a waist measurement (at the navel) of less than half your height is advisable to decrease the risk of heart disease and diabetes.   

Other Health benefits of Intermittent Fasting
Scientific tests in the US have concluded that intermittent fasting bring about impressive lowering in blood pressure and cholesterol levels. This leads to a reduced risk of heart attack or stroke. 

It decreases the bodies production of insulin, which in turn decreases the risk of diabetes and helps the body to burn fat. Diabetes is associated with an increased risk of heart attack, stroke, impotence, going blind and losing extremities due to bad circulation.

Intermittent fasting brings about a reduction in a growth hormone called IGF-1 which although necessary in early life when you are growing, high levels in later life appear to lead to accelerated ageing and cancer. 

Fasting switches the body to a process called Autophagy where the body starts breaking down and recycling old cells. This process decreases the chance that cells will become cancerous.
Although tests have only and can only be carried out on mice, fasting appears to stave off the onset of Alzheimers. 

Researchers also found that those doing intermittent fasting reported significant decreases in tension, anger, confusion and an improved sense of vigour.

IF also helps to reduce Asthma, Eczema and Psoriasis.
IF helps protect the body from age related illnesses including stroke and some cancers. 
IF rests the digestive system, pancreas, liver and it helps protect the body from diabetes.

In short, intermittent fasting where food consumption is halted for 10-12 plus hours, accelerates fat loss especially the visceral fat around the stomach.