HiiT30 / PsTudio

Personal Training Studio

Wat is HiiT?

High Intensity Interval Training (HiiT) zijn een serie van oefeningen die met hoge intensiteit c.q. inspanning met een snel tot zeer snel tempo gedaan worden en dan gevolgd worden door een rustperiode.
Kenmerkend is dat deze series van oefeningen tussen de 3 minuten voor beginners en dan kunnen oplopen tot meer dan 10 minuten voor gevorderden die een hoger fitness niveau hebben bereikt.
Deze series worden afgewisseld met periodes van actieve rust waarbij de hartslag weer naar en normaal niveau zakt en u weer om adem komt.

Voor het beginners niveau worden de series gemiddeld twee of drie keer herhaalt.
In het begin worden veel van deze multifunctionele oefeningen alleen het eigen lichaamsgewicht als weerstand uitgevoerd. Maar naarmate u fitter en sterker wordt, gaan er lichte gewichten toegevoegd worden aan de series om de trainingsintensiteit te verhogen.

Voordelen van HiiT
Naast de gezondheidsvoordelen welke ik zo zal beschrijven, is de belangrijkste factor voor welk trainingsprogramma dan ook "toewijding". Dit betekent dat er consequent moet worden getraind en over voldoende tijd moet worden verspreid om het gewenste resultaat te kunnen behalen.

Er zijn ondanks dat iedereen eigenlijk wel weet wat het belang van sporten is telkens weer drie belangrijke excuses/redenen waarom mensen toch weer voortijdig stoppen met sporten: Tijdgebrek, Ongemotiveerd, Verveling.

Eén HiiT sessie duurt meestal maar 30 minuten = max 1,5 uur per week. Tijdgebrek is nauwelijks van toepassing.
HiiT biedt een grote verscheidenheid aan oefeningen en bewegingen aan waardoor verveling haast niet mogelijk is.
HiiT (vooral in combinatie met IF) laat zo snel resultaat zien dat dit u enorm zal motiveren, waardoor het ongemotiveerd raken niet waarschijnlijk is.

MAAR OOK:
Net als bij andere vormen van lichaamsbeweging, zal HiiT, tot op zekere hoogte, het verouderingsproces vertragen, de botten versterken, de hersenfunctie verbeteren en het risico op sommige vormen van kanker verminderen. 

Het stimuleert ook iemands stemming en verbetert het zelfbeeld omdat het lichaam zal veranderen. 

HiiT en AFVALLEN:
Maar HiiT komt pas echt tot zijn recht waar het gaat om AFVALLEN. Studies tonen aan dat het mogelijk is om tweemaal zoveel gewicht in de helft van de tijd te verliezen in vergelijking met andere soorten trainingsprogramma's. Dit is grotendeels te wijten aan de hoge calorie verbranding tijdens het sporten, maar ook omdat uw lichaam tot ongeveer 24 uur na een training nog door gaat met deze verhoogde calorie verbranding.

Omdat extreem zware gewichten niet worden gebruikt met HiiT, loopt u minder risico op ernstige blessures. 

What is HiiT?

High Intensity Interval training (HiiT) involves a group of high intensity/effort exercises performed at a fast to very fast pace, followed by a rest period. Typically these groups of exercises will last for around 3 minutes for beginners. Once a higher level of fitness has been achieved, in excess of 10 minutes will be reached before a period of rest. These groups are interspersed with periods of active rest giving the opportunity for the heart rate to return to more normal levels and to allow the client to get their breath back. Typically we will repeat this sequence two or three times at a beginners level. To start with, many of these multi functional exercises are carried out using only body weight as resistance. As strength/fitness increases light weights are incorporated to increase the training intensity.


Benefits of HiiT:
Besides the health benefits which I will outline in a minute, the most important factor to any training program is adherence. That is, carrying on with a exercise program for a sufficient amount of time to achieve the desired results. Three main contributing factors as to why people prematurely  stop regular exercise, even when aware of the benefits are: a lack of time, boredom and a lack of motivation.

HiiT has great variety in exercises and movements, reducing the boredom factor.
HiiT is short in duration (typically 30 minutes) which cuts training time to as little as 1hr 30 minutes per week. This decreases the time factor issue.
Also, because results come fast with Hiit and nothing motivates a person more than when they see results, lack of motivation is much less likely to be factor. 

AND:     
As with other forms of exercise, HiiT will to some degree slow the ageing process, strengthen bones, improve brain function, reduce the risk of some types of cancer. It also boosts mood and improves self image through body toning. 

HiiT and WEIGHT LOSS:
Where HiiT really comes into it's own is with WEIGHT LOSS. Studies show that it is possible to loss twice the amount of weight in half the time compared to other exercise regimes. This is largely due not only to the high calorie burn during exercise but also because your body will go on burning fat at an elevated rate for up to 24 hours after exercise is completed. 

Extreme heavy weights are not used with HiiT, in turn reducing the risk of serious injury.